Vše o Covid-19

Co je vlastně koronavirus, jak pravděpodobně vznikl nebo jak se šíří. To jsou otázky které si zde zodpovíme. Řekneme se o tomto zákeřném viru vše podstatné, také například jaké jsou příznaky, co jej zahubí, ale také mýty které kolem nákazy kolují.

Předně je nutné upřesnit terminologii, pro nový typ viru se vžil název Koronavirus. Přesný název to ale není. Koronavirus je společné označení pro čtyři rody virů obsažených v podčeledi Orthocoronavirinae a to Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus a Deltacoronavirus. Covid-19, jak se správně „koronavirus“ značí je Betacoronavirem. Do stejné čeledi patří i nemoci SARS či MERS.

Koronavirus

Jak koronavirus (Covid-19) vznikl

Možná se nikdy nedozvíme jak přesně Covid-19 vznikl, ale vědci mají několik přesvědčivých hypotéz. Jé téměř jasné, že se virus rozšířil z pevninské Číny, konkrétně z města Wu-chan. Vznik vědci přisuzují špatným hygienickým podmínkám na tamních tržnicích, kde se mimo jiné prodává i maso divokých zvířat. Maso těchto zvířat je skladováno v neuvěřitelně špatných podmínkách. Podobně jsou na tom i zvířata živá, která se na tržnicích v Číně běžně prodávají. Prvním problémem je obrovský stres, který zvířata v malých klecích zažívají. Ztrácejí tak údajně imunitu. Dalším obrovským problémem je úhyn těchto zvířat a jejich následné rozkládání přímo na tržnicích. Jednou z teorií vzniku je netopýří maso nebo přenos z luskouna. Mezi další se řadí hadi nebo krysy. Toto vše bohužel patří v Číně k poměrně běžným jídlům. Pro nás je to těžko pochopitelné, ale pro mnohé Číňany bohužel úplně normální.

Jak se koronavirus přenáší

Bohužel poměrně snadno a rychle. Nejčastější přenos je kapénkami, tedy prakticky vzduchem. Například při kašlání, kýchnutí, nebo jen výdechem. Respirační přenos je bohužel ten pravděpodobně nejhorší, protože je velice snadný. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Jelikož virus uplývá i na předmětech, je možné jej přenést i dotykem a následným infikováním například sáhnutím do úst, nosu nebo promnutím očí. Proto je důležité si důkladně mýt a dezinfikovat ruce.

Covid 19

Jaké jsou příznaky koronaviru

Příznaky Covid-19 jsou podobné chřipce. Proto je také těžší jej diagnostikovat, definitivní potvrzení nákazou však mohou prokázat až speciální testy. Důležité je také vědět, že se nákaza až v 80 % případu projevuje takzvaně asymptomaticky. To zjednodušeně znamená, že nakažený má jen mírné příznaky nebo žádné. K nejčastějším projevům patří většinou kombinace (ne nutně všech) příznaků:

 • Horečka více než 38 stupňů Celsia
 • Bolest svalů a hlavy
 • Únava
 • Dušnost
 • Kašel
 • Bolest v krku

Zdaleka nejčastějším projevem symptomatických nakažených je vysoká teplota a suchý kašel. Menší procento pak pociťuje dušnost a bolest v krku. U několika málo procent nakažených se objevuje také zvracení, průjem nebo zimnice. U malého počtu pak nemoc přejde v zápal plic. Ten je právě nejhorším projevem pro rizikovou část obyvatelstva.

Srovnání Covid-19 s ostatními nemocemi

Zdroj: FB Urgentní medicína

Jaká je inkubační doba koronaviru

Nejběžnější inkubační dobou je 2 – 5 dnů.Tedy období mezi vniknutím infekce do organismu a projevením prvních příznaků nemoci. Za nejdelší inkubační dobu je považována doba 14 dnů. Proto také mají všichni podezřelí na nákazu karanténu 14 dní. K šíření viru napomáhá fakt, že v inkubační době jsou nakažení nejvíce infekční. Tzn. nejsnadněji „předají“ nákazu dále.

Jak koronavirus vypadá

Níže je snímek koronaviru Covid-19, který byl pořízen na elektronovém mikroskopu. Covid-19 jsou kulaté modré objekty. V okolí jsou kultivované buňky v laboratorním prostředí. Tento vyfocený virus pochází od pacienta z USA.

Zdroj: Časopis 100 + 1

Kdo je koronavirem nejvíce ohrožen

Předně to jsou starší lidé nebo lidé, kteří jsou jakkoli oslabeni. Nejčastěji jinou chorobou. Mezi ty patří srdeční choroby, cukrovka, respirační onemocnění chronického typu, vysoký krevní tlak nebo rakovina. Zdaleka nejrizikovější skupinou jsou důchodci ve věku nad 80 let. Obecně platí, že se s nemocí hůře vypořádávají pacienti se sníženou imunitou.

Co koronavirus zničí

Předně dezinfekce, například na bázi etanolu. Dále pak i některé domácí dezinfekční prostředky, například Savo. Velice dobře také účinkují vysoké teploty, proto se mají například roušky pro opakované použití vyvářet.

Mýty kolem koronaviru

Časem se objevuje celá řada mýtu a polopravd. Například o tom, jak předejít nakažení nebo jak zabránit šíření. Myty jsou následující:

 • Pitím alkoholu se nenakazím
 • Pitím velkého množství vody se také nenakazím
 • Proti koronaviru zabírají antibiotika
 • Když budu jíst hodně česneku, tak se nenakazím (vliv to má, nebudou se k vám ostatní přibližovat)
 • Očkování proti chřipce snižuje riziko nákazy
 • Proti koronaviru pomáhá kloktání nosních kapek
 • Když nemám příznaky, nejsem infekční (můžete být)
 • Pít horkou vodu
 • Koupat se dlouho v horké vodě
Mýty o koronaviru